INSPECTIE LADDERS & TRAPPEN NEN 2484

INSPECTIE LADDERS & TRAPPEN NEN 2484

Omdat de ladder en de trap tot een risicovol arbeidsmiddel behoord, is het nodig deze periodiek en minstens een keer per jaar te laten inspecteren. U voorkomt daarmee vervelende ongevallen

Ladders en trappen kunnen door intensief en verkeerd gebruik slijten en hun evenwicht verliezen. Tevens ontstaat er vervorming, scheurvorming en goede verbindingen gaan verloren.

Ons advies is de keuring te laten uitvoeren door een deskundig persoon.

Uitvoering

De ladders en trappen worden door ons deskundig gekeurd en gecertificeerd. De goed gekeurde ladders en trappen:

·        Worden voorzien van een eigen “ID nummer”.

·        Worden voorzien van een duidelijke keuringssticker.

·        Van de gekeurde ladders c.q. trappen ontvangt u een rapportage.

·        De rapportage bestaat uit een overzicht lijst en een certificaat per arbeidsmiddel.

 

KEUREN ROLSTEIGERs NEN-EN 1004

Om ongevallen terug te dringen is inspectie en onderhoud nodig aan rolsteigers. De periodieke keuring moet periodiek, maar minstens één keer per jaar door een deskundig persoon worden geïnspecteerd.

De oorzaken van het behoren van rolsteigers tot risicovolle arbeidsmiddelen zijn onder andere:

·        Verkeerd gebruik

·        Het niet zorgvuldig opbouwen van de steiger

·        Een ondeugdelijke constructie.

·        Ondeugdelijke of falende onderdelen.

·        Het ontbreken van beveiliging(en)

·        Slijtage.

·        Vervorming.

·        Scheurvorming.

·        Verbindingen.

 

Uitvoering

De rolsteigers worden door ons deskundig gekeurd en gecertificeerd. De gekeurde rolsteigers:

·        Worden voorzien van een eigen “ID nummer”

·        Worden voorzien van een duidelijke keuringssticker.

·        Van de gekeurde rolsteiger(s) ontvangt u een rapportage.

·        De rapportage bestaat uit een overzicht lijst en een certificaat per arbeidsmiddel.