banner
Keuringen elektrisch gereedschap
Keuringen valbeveiliging
Keuringen draagbaar klimmateriaal
inspecties van laagspanningsinstallaties

Schreuder Huizen

Bij Schreuder Huizen kunnen mensen met een verstandelijke beperking kleinschalig beschermd of begeleid wonen en/of dagactiviteiten volgen op verschillende kleinschalige locaties (terreinen, huizen en appartementen) in Arnhem en Laag-Soeren. Van oudsher begeleid Schreuder Huizen schoolgaande kinderen van zeer moeilijk lerend niveau (met bijkomende gedrags- of persoonlijkheidsproblematiek), maar Schreuder Huizen wonen en werken mensen van alle leeftijden. Al meer dan 90 jaar draagt Schreuder Huizen de dialoog met bewoners, ouders of verwanten, individuele persoonsgerichte zorg en professionele en betrokken begeleiding hoog in het vaandel. Met respect voor ieders mogelijkheden en beperkingen. www.schreuderhuizen.nl

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.