banner
Keuringen elektrisch gereedschap
Keuringen valbeveiliging
Keuringen draagbaar klimmateriaal
inspecties van laagspanningsinstallaties

Laagspanning NEN 3140

KEUREN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGS INSTALLATIESKEUREN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGS INSTALLATIES

NEN 3140/1010 SCOPE 8/SCOPE 10

  • Tijdens het installeren en bij voltooiing, moet iedere nieuwe installatie worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf kan worden genomen.
  • Bij deze opleverinspecties wordt verklaard of de elektrische installatie voldoet aan de bepalingen van NEN 1010

Bestaande installaties en periodieke inspecties

  • De oorzaak van een brand is regelmatig een defect aan de elektrische installatie. De periodieke NEN 1010 inspectie, wordt door de meeste verzekeraars vereist. Als u niet voldoende hebt voldaan aan deze eis, kan de verzekeraar weigeren de ontstane schade te vergoeden!  In NEN 1010 staat beschreven hoe vaak een installatie geïnspecteerd dient te worden. Sommige verzekeraars hebben afwijkende inspectiefrequentie eisen.
  • De Arbowet zegt dat een werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. Elektrische installaties die periodiek worden geïnspecteerd volgens NEN 1010, voldoen aan deze eis. Door periodieke inspecties worden gebreken op tijd ontdekt en wordt een bedrijfszekere en veilige werkomgeving gecreëerd, zonder onnodige risico’s en vertraging. 

Uitvoering

Onze inspecteurs voeren dagelijks inspecties uit voor gebouweigenaren en installateurs. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en gecertificeerd. 
Door metingen, beproevingen en een visuele inspectie wordt de betreffende installatie gekeurd. Van de geïnspecteerde installatie wordt een rapport opgesteld waarin eventuele tekortkomingen zijn vastgelegd. Naast de eventuele gebreken worden de meetresultaten in meettabellen weergegeven volgens de voorgeschreven normering. 

Een aanvullende inspectie met warmtebeeldcamera geeft extra zekerheid over de (nieuwe) installatie.

Neem gerust contact met ons op
We helpen je graag

Mijn persoonsgegevens mogen behandeld worden accepteer de Privacyverklaring

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.