banner
Keuringen elektrisch gereedschap
Keuringen valbeveiliging
Keuringen draagbaar klimmateriaal
inspecties van laagspanningsinstallaties

Privacyverklaring

Algemeen

Ondanks alle inspanningen kan RoDaVaL niet garanderen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde up-to-date is.
Dit geldt ook voor alle links die direct of indirect aan deze website zijn gekoppeld.

RoDaVaL en andere websites

RoDaVaL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van elke internetpagina die kan worden bezocht via zo’n link. RoDaVaL behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen door te voeren of aanvullingen te doen op de informatie zonder mededeling vooraf.

Privacy verklaring

RoDaVaL is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. RoDaVaL houdt zich in alle gavallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is RoDaVaL.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening, wanneer u een dienst van RoDaVaL afneemt of anderszins contact heeft met RoDaVaL, legt RoDaVaL gegevens vast. RoDaVaL gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) diensten op de hoogte te houden. Hierbij tracht RoDaVaL rekening te houden met voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe, aanvullende diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren door het feedback formulier volledig in te vullen.

Gebruik van de RoDaVaL website

Door het gebruik van deze site bestaat nooit een contractuele verbintenis of komt deze tot stand met RoDaVaL voor het doel van het opvragen van informatie, advies of diensten van deze strekking. RoDaVaL houdt zich niet verantwoordelijk voor bijzondere, incidentele of zwaarwegende schade, inclusief ontbreken van toegankelijkheid, verlies van data en omzetverlies, als gevolg van het gebruik van informatie die beschikbaar is op deze website.

Wettelijke aansprakelijkheid

RoDaVaL neemt afstand van alle wettelijke aansprakelijkheid die voortkomt uit het gebruik van de content en geeft geen garantie betreffende de accuratesse van de informatie die het bevat, of dat toegang tot de website te allen tijde ononderbroken zal zijn.