banner
Keuringen elektrisch gereedschap
Keuringen valbeveiliging
Keuringen draagbaar klimmateriaal
inspecties van laagspanningsinstallaties

De Brouwerij

De Brouwerij is een scholengemeenschap die bestaat uit 4 locaties en onderwijs biedt aan kinderen met zowel een psychische stoornis als aan kinderen die lijden aan AAS (Autisme Spectrum Stoornis). De opleidingen zijn gericht op het regulieren onderwijs (vmbo, havo,vwo) als op het beroepsvormend onderwijs op het niveau 1 en 2.
De werkzaamheden op deze locaties dienen dan ook met een gepaste aanpak te gebeuren. www.sgmbrouwerij.nl

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.