banner
Keuringen elektrisch gereedschap
Keuringen valbeveiliging
Keuringen draagbaar klimmateriaal
inspecties van laagspanningsinstallaties

Graafschap college

Het Graafschap College is met 17 locaties de grootste mbo-instelling van de Achterhoek. Mensen uit de hele regio, maar ook daarbuiten, komen naar deze school. Leren doe je een leven lang, dus geeft Het Graafschap College les aan mensen van alle leeftijden. Het Graafschap College bied een ruim aanbod van mbo-opleidingen in de beroepsopleidende en de beroepbegeleidende leerweg op het gebied van Economie & Dienstverlening, Techniek & Informatica en Zorg & Welzijn. De Sector Educatie & Participatie verzorgd opleidingen op het gebied van voortgezette educatie(vwo, havo en vmbo-t, Nederlands als tweede taal, inburgering en beroeponderwijs(AKA). Ook verzorgt het Graafschap College (maatwerk)scholing voor bedrijven en instellingen. www.graafschapcollege.nl

Meer informatie?

Neem contact met ons op voor meer informatie.